TRW ZF wspomagane systemem iMMS dostarczonego przez PONAR PRESSURE SYSTEMS

Wielkie otwarcie najnowacześniejszego oraz jednego z największych laboratoriów w branży automotive już za nami. Pomimo, że feta nastąiła z końcem zeszłego roku, prace nad unowocześnieniem laboratorium trwały jeszcze przez kilka miesięcy po dniu otwarcia. Oczekiwanie na transport z Europy wszystkich maszych do laboratorum było wyznacznikiem do pełnego uruchomienia systemu iMMS – intelligent Machine Monitoring System. Obecnie swoim zasięgiem system obejmuje zasilacze hydrauliczne, dostarczone przez PONAR PRESSURE podczas prac montażowych na płaszczyźnie hydraulicznej.
Docelowo iMMS będzie sprawował zdalną kontrolę nad wszystkimi możliwymi maszynami laboratorium, drugiego co do wielkości koncernu na świecie. iMMS jest jedynym na rynku tak zaawansowanym modułem umożliwiającym diagnostykę oraz zabezpieczenie układów napędowych z elektrycznymi silnikami asynchronicznymi, o czym można więcej przeczytać we wcześniejszym artykule “Aktualności”. Zapraszamy do zapoznania się z iMMS.