Robotyzacja procesów

 

Korzystając ze stworzonego przez nas zaplecza technicznego oraz wiedzy i wyposażenia naszych Partnerów biznesowych, gwarantujemy optymalne rozwiązania z zakresu wykorzystania strumienia wody pod wysokim ciśnieniem oraz robotyzacji. Połączenie tych dwóch dziedzin umożliwia zastosowanie rozwiązań „NO MAN ENTRY”, które nie tylko gwarantują zwiększony poziom bezpieczeństwa, ale również skracają czas prowadzonych prac.

Dzięki naszemu doświadczeniu w zakresie prac prowadzonych w strefach zagrożenia wybuchem „Ex”, możemy dostosować aplikacje, zachowując najwyższe standardy bezpieczeństwa. Najwyższy poziom bezpieczeństwa dotyczy zarówno hydrauliki wysokociśnieniowej, jak również robotów sterowanych poprzez komunikację kablową, czy bezprzewodową.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o sposobach rozwiązywania trudności z zanieczyszczeniami w strefach wybuchu. Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii, przygotujemy rozwiązanie w zakresie usuwania osadów, czy substancji przemysłowych.

PONAR PRESSURE SYSTEMS S.A. jest wiodącym producentem wodnych agregatów wysokociśnieniowych. Jesteśmy członkiem EWJI – European Water Jetting Institute, organizacji skupiającej podmioty gospodarcze zajmujące się badaniem nad wykorzystaniem wody o wysokim ciśnieniu (UHP – Ultra High Pressure) w przemyśle. Ponar Pressure Systems S.A. jest wyłącznym przedstawicielem Aquajet Systems AB, światowego lidera w zakresie produkcji robotów do hydrodemolition.

W roku 2010 zakończono prace nad wprowadzeniem w Polsce normy 1504-10:2003, która dotyczy wyrobów i systemów służących ochronie i naprawie konstrukcji betonowych. Aplikacja wody pod wysokim ciśnieniem jest jedną z metod opisanych w normie: „Stosowanie wody pod wysokim ciśnieniem jest szybkim i skutecznym sposobem usuwania betonu, ograniczającym do minimum straty betonu nieuszkodzonego. Nie występują mikropęknięcia, a beton uszkodzony jest usuwany selektywnie, pozostawiając pozostały beton w stanie nienaruszonym.”