FEEDERbox (automatyczny podajnik lancy) w wyjątkowo trudnym teście efektywności pracy

Od pewnego czasu na rynku coraz głoścniej mówi się na temat rozwiązania FEEDERbox, czyli potocznie zwanego automatycznym podajnikiem lancy. Ten szum jest spowodowany zwiększającym się zainteresowaniem wynajmu FEEDERbox’a do przerowadzenia testów w warunkach rzeczywistych w jakich przyjdzie mu pracować. Cieszymy się również z faktu, że pomimo wielu już testów u naszych potencjalnych odbiorców, po każdym z testów podajnik otrzymuje bardzo wysokie noty określające zwiększony poziom bezpieczeństwa operatora, wydajności oraz skuteczności swojego działania. Podajnik przeszedł także szereg testów przed rozpoczęciem wprowadzania na rynek, natomiast testy przeprowadzane w warunkach pracy naszych Klientów dostarczają nam coraz więcej informacji na temat udoskonaleń obecnego produktu. Najczęściej są to jednak udoskonalenia, których celem jest indywidualna poprawa warunków pracy, co dla naszej firmy jako producenta, nie stwarza żadnych dodatkowych trudności. Dopasowujemy rozwiązanie pod indywidualne wymagania każdego z Klinetów.
Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że rozwiązanie FEEDERbox/FEEDERcombo jest autorskim rozwiązaniem firmy PONAR PRESSURE SYSTEMS S.A. i nie narusza rozwiązań patentowych innych producentów podobnych urządzeń dostępnych na rynku!